Privacyverklaring (eventueel van toepassing):

Wij delen gegevens van (uw) werknemer(s) (voorletter + achternaam, geboorte data en BSN) met derden (opdrachtgevers in de bouw) wegens de verplichting Wet Keten Aansprakelijkheid. Ook VCA certificaten (gediplomeerd veilig werken) met enkele persoonsgegevens worden opgevraagd en/of bij opvragen verstrekt aan opdrachtgevers in de bouw waarvoor wij werkzaamheden uitvoeren. Wij gaan er van uit dat de privacy gegevens van medewerkers uit uw systeem verwijderd en vernietigd worden, mocht er niet meer van hun diensten gebruik gemaakt worden. Ook MONTABO B.V. verwijderd en vernietigd privacygegevens van medewerkers waarvan geen gebruik meer wordt gemaakt.